Adviesgebieden en specialismen

Holland Consulting Group is een onafhankelijk organisatie-adviesbureau dat adviesopdrachten uitvoert voor het bedrijfsleven, dienstverlenende bedrijven en instellingen, alsmede (semi-)overheidsinstellingen.

Vakontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, worden op de voet gevolgd. Door nauwe contacten met universiteiten, streven wij naar een continue wisselwerking tussen wetenschap en adviespraktijk. Dit om te komen tot advieswerk van hoge kwaliteit.

Onze werkzaamheden spelen zich af op een achttal terreinen.

Prestatiemanagement
 • Prestatiemeting
 • Balanced scorecard
 • Performance management
 • Performance measurement
 • Prestatie-indicatoren
Financieel management
 • Accounting
 • Management control
 • Financiele functie
 • Activity Based Costing
 • Waarde management
Strategisch management en marketing
 • Omgevingsonderzoek en marktonderzoek
 • Fusie en samenwerking
 • Strategie-ontwikkeling en -implementatie
 • Ontwikkeling en implementatie marketing-beleid
 • Innovatie en R&D-management
Structuurvraagstukken
 • Ontwerp van topstructuren
 • Inrichten van concern- en divisiestructuren
 • Herstructureren van staf/lijnrelaties
 • Centralisatie- en decentralisatievraagstukken
 • Ontwikkelen van business units en profit of performance centres
Cultuurverandering
 • Versterking van intern ondernemerschap
 • Versterking klantgerichtheid
 • Kwaliteitsverbetering dienstverlening
 • Verbetering interne communicatie
Human Resource Management
 • Ontwikkeling en implementatie Human Resource Management
 • Beoordelingssystemen en functioneringsgesprekken
 • Werving en selectie (Assessment Centre Methode)
 • Management Development en vorming en opleiding
 • Resultaatgericht coachen