Besturing & governance

In de afgelopen jaren voerde Holland Consulting Group op dit gebied onder andere opdrachten uit waarin aan de orde kwamen:

  • Beoordeling en inrichting governance na fusie, overname, splitsing
  • Concernbesturing
  • Evaluatie functioneren toporganen (MT, RvB, RvC, RvT)
  • Herinrichten topstructuur
  • Proces- en resultaatgericht besturen
  • Toepassing moderne organisatievormen
  • Werving en selectie van bestuurders en commissarissen