Coaching & Counseling

In de afgelopen jaren voerde Holland Consulting Group op dit gebied onder andere opdrachten uit waarin aan de orde kwamen:

• Sparringpartnership op bestuurs- en directieniveau
• Begeleiding van leidinggevenden
• Counseling van professionals, inclusief intervisie
• Versterken van (persoonlijk) leiderschap
• Verkennen van persoonlijke drijfveren en belemmeringen
• Omgaan met emoties
• Omgaan met 'life changes' of andere ingrijpende levensgebeurtenissen
• Inzicht in eigen gedrag en het effect daarvan op anderen
• Spanningen in de samenwerking, inclusief teamcoaching
• Groei van zelfvertrouwen en persoonlijke kracht
• Herijken van het levenskompas voor nieuwe richting en koers
• Verkennen van karakterstructuur en subpersoonlijkheden
• Oriëntatie op essentiële persoonlijke vraagstukken en keuzes
• Ontwikkeling van zelfbewustzijn en versterking van persoonlijke effectiviteit