Cultuurvraagstukken

In de afgelopen jaren voerde Holland Consulting Group op dit gebied onder andere opdrachten uit waarin aan de orde kwamen:

  • ¬†Ontwikkelen van de cultuur op het gebied van innovatiekracht, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid
  • Versterken van de samenwerking tussen onderdelen (met oog op nieuwe business mogelijkheden)
  • Het doorgronden en doorbreken van stagnerende (gedrags)patronen
  • Ombuigen van een intern gerichte naar een marktgerichte cultuur