Holland Consulting Group in de samenleving

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De adviseurs van Holland Consulting Group zijn actief bij organisaties en voor organen en functionarissen in veel sectoren van de economie. Zij staan met beide benen midden in de maatschappij en voelen zich betrokken bij veel maatschappelijke thema’s.

In de opdrachtuitvoering van Holland Consulting Group staat een onafhankelijke, objectieve en deskundige insteek voorop. Waarbij het belang van de cliënt het uitgangspunt van analyse en uitvoering vormt. Wij zijn gewend zaken ter discussie te stellen, die het resultaat van een organisatie of bestuurder op korte of lange termijn potentieel beïnvloeden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over ontwikkelmogelijkheden om duurzame groei te realiseren of aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Adviseurs van Holland Consulting Group zijn altijd alert op de impact van de organisatie op stakeholders en andersom. Het belang van de cliënt op zowel korte als lange termijn vormt daarbij het uitgangspunt.

Vanzelfsprekend vormen wet- en regelgeving het kader waarbinnen Holland Consulting Group functioneert. Wij zullen ons, indien dat voor de opdrachtuitvoering potentieel van belang is, ook vergewissen van de voor onze cliënt relevante wet- en regelgeving. En waar nodig onze advisering daar op aanpassen. Zonder daarmee de verantwoordelijkheid van onze cliënt over te nemen. En vanzelfsprekend hanteert Holland Consulting Group bij de uitvoering van zijn opdrachten een gedragscode. (PM)

Respect en diversiteit

Respect voor ieder mens is een kernwaarde van en voor alle medewerkers van Holland Consulting Group. Respect zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Holland Consulting Group onderschrijft het belang van diversiteit voor het goed functioneren van organisaties en zet zich daarvoor, mist passend in de opdrachtrelatie, voor in.