Human resource management

In de afgelopen jaren voerde Holland Consulting Group op dit gebied onder andere opdrachten uit waarin aan de orde kwamen:

• Integrale doorlichting of 'quick scan' van de afdeling HRM
• Doorlichting van de HRM-instrumenten, inclusief aanwezige expertise
• Advisering en ontwikkeling van HRM en MD-visie en strategie
• Ontwikkeling en uitvoering van MD-programma's
• Ontwikkeling en implementatie van HRM-instrumenten
• Functiewaardering en beloning
• Kwaliteit van werkoverleg en besluitvorming
• Advisering en begeleiding bij HR-vraagstukken
• Coaching en counseling van HR-professionals
• Conflictbemiddeling bij fricties en overige personeelsaangelegenheden