Over ons

Missie
Holland Consulting Group is een zelfstandig organisatie-adviesbureau dat opdrachten uitvoert voor bedrijven, instellingen en overheden. Opgericht in 1980 en geheel onafhankelijk. Een maatschap van 8 vennoten, die al vele jaren een hecht team vormen, onder leiding van prof. dr. John Koster.

Onze passie is uw organisatie blijvend beter te laten functioneren, samen met u en uw medewerkers naar nieuwe mogelijkheden zoeken, veranderingen doorvoeren en resultaten boeken. Maar ook een crisis afwenden en zorgdragen voor verantwoorde besluitvorming. Dit zijn adviestrajecten waarin de adviseurs van Holland Consulting Group als een vis in het water zijn en met enthousiasme toegevoegde waarde bieden: praktisch en oplossingsgericht.

Managementkennis verzamelen, veredelen, creëren en doorgeven zijn onze kernactiviteiten. Of het nu gaat over functionele inhoud of over de weg naar verbetering (’het proces’). Bij voorkeur samen met u of met andere partners. Wij streven naar een continue wisselwerking tussen (toegepaste) wetenschap en (advies)praktijk. Klantgerichtheid, professionaliteit en innovativiteit zijn onze belangrijkste kernwaarden.

Graag dragen wij onze ideeën en inzichten uit; niet alleen in onze adviesopdrachten, maar ook in talloze boeken, artikelen, lezingen en colleges. Wij geloven dat kennis wordt vergroot door te delen, en wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen. Op deze site vindt u veel materiaal dat u gratis kunt down loaden. En mocht u een vraag hebben dan streven wij ernaar u binnen 24 uur on line te helpen.

Visie
Organisaties in het bedrijfsleven, de semi-publieke sectoren en overheid opereren in een voortdurende veranderende, complexe omgeving. Dit vergt een continue adaptatie in bedrijfsvoering, organisatie, strategie en beleid. Ook de wijze waarop mensen samenwerken in teams, zich ontplooien, hun persoonlijke ambities en organisatiedoelen nastreven, is constant in ontwikkeling.

Onze visie is dat organisaties gebaat zijn bij externe hulp als het gaat om complexe - en ook eenvoudigere- managementvraagstukken. Externe adviseurs brengen een schat aan expertise en ervaring met zich mee. Wij geloven dat het onze opdracht is u te laten delen in die kennis en ervaring, en wel zodanig dat uw organisatie en uw medewerkers daarmee op een hoger plan komen. Naar onze mening gaat adviseren voor een belangrijk deel over leren, ontwikkelen en groeien. En wel zodanig dat wij onszelf weer overbodig maken. Tot een nieuw, onverwacht vraagstuk zich weer aandient.

Vanuit deze visie van constant leren, ontwikkelen en delen is het niet meer dan vanzelfsprekend dat wij zelf evenzeer gefocussed zijn op onze eigen ontwikkeling. Daarom zijn velen van ons part time verbonden aan universiteiten of andere vooraanstaande opleidingsinstituten. Daarom publiceren, doceren en presenteren we.

Holland Consulting Group is een uniek en zeer herkenbaar adviesbureau, vooral door zijn focus op ontwikkeling en kennisdelen. Grensverleggende opdrachten, boardroom consulting en succesvolle implementatie zijn daarvan het bewijs. Haar onderscheidende positie ontleent Holland Consulting Group aan de kwaliteit van de dienstverlening, thought leadership en vakontwikkeling.

Hoe Holland Consulting Group zich onderscheidt:

  • Onafhankelijk en objectief
  • Vennoten en (associate) partners zijn koplopers en specialist op hun werkterrein
  • Voortdurende professionele ontwikkeling, die blijkt uit publicaties en vooraanstaande docentschappen Kwaliteit van dienstverlening
  • Vaste relatiekring
  • Kwaliteit van dienstverlening
  • Duidelijk omschreven projectaanpak
  • Actieve betrokkenheid opdrachtgever
  • Gericht op implementatie van adviezen en duurzaam resultaat

Daarnaast ontwikkelt Holland Consulting Group managementinstrumenten, die ondermeer kunnen worden toegepast bij de diagnose van vraagstukken op het gebied van management en organisatie. Al deze instrumenten en publicaties worden (gratis) ter beschikking gesteld op onze website.
Onze advieswerkzaamheden spelen zich af op een breed scala aan deskundigheidsgebieden en in nagenoeg alle sectoren van de economie, profit en not for profit / overheid.