Persoonlijke Effectiviteit

De vraagstukken over Persoonlijke Effectiviteit (Persoonlijke training en/of coaching) waar Holland Consulting Group onder andere bij betrokken is geweest, zijn:

  • Ik moet leidinggeven aan een complex veranderingsproces en kan daar instrumenten, technieken en vaardigheden bij gebruiken
  • Ik ‘zit niet lekker in mijn vel’ en heb iemand nodig die met mij eens wat zaken op een rij zet en mij helpt om gerichte actie te ondernemen
  • Ik kan moeilijk met mijn eigen en andermans emoties omgaan en heb behoefte aan een gericht persoonlijk en ‘op maat’ gesneden programma
  • Ik heb behoefte aan een persoonlijke coach die mij een paar maal een spiegel voorhoudt, mij confronteert waar nodig en mij helpt om mij meer bewust te worden van mijn eigen gedrag
  • Ik ervaar belemmeringen en spanningen in mijn samenwerking met mijn collega’s en heb iets of iemand nodig om op dit punt effectiever te functioneren
  • ‘It’s lonely at the top’ en ik heb behoefte aan een sparringpartner om eens in de maand eens tegenaan te kunnen praten
  • Ik stuur als manager onvoldoende stevig, sta wankel in mijn daadkracht en zelfvertrouwen en heb behoefte aan iets of iemand die mij daarin meer houvast kan geven
  • Ik heb behoefte aan een ‘pas-op-de-plaats’, waarin ik onder externe begeleiding de balans kan opmaken voor mijn leven op dit moment en mijn koers voor de toekomst kan herijken.
  • Ik wil een persoonlijk programma volgen, kort en krachtig en geheel op basis van mijn behoefte samengesteld, variërend van het behandelen van de nieuwste inzichten op een aantal vakgebieden tot en met het concreet oefenen van eigen cases en het verkrijgen van persoonlijke tips.