Potentieelbeoordeling

De vraagstukken over Potentieelbeoordeling en Potentieelontwikkeling waar Holland Consulting Group onder andere bij betrokken is geweest, zijn:

  • Het analyseren van persoonlijke kwaliteiten en aandachtspunten en het op basis daarvan formuleren van persoonlijke tips en aanbevelingen, inclusief het vastleggen van een en ander in een uitvoerige persoonlijke rapportage die met de deelnemer intensief wordt nabesproken (potentieel- en/of selectieassessment)
  • Het uitvoeren van werving- en selectietrajecten
  • Het invoeren en/of verder ontwikkelen van resultaatgericht coachen als leidinggevende stijl in de organisatie
  • Het bieden van gerichte individuele coaching en counseling
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van persoonlijke trainingen ‘op maat’
  • Het uitvoeren van groepsassessments, om het potentieel binnen het team vast te stellen en aanbevelingen daarover te formuleren
  • Het uitvoeren van organisatiescans, om het potentieel binnen de organisatie vast te stellen en aanbevelingen daarover te formuleren
  • Het adviseren over-, het ontwikkelen van- en het uitvoeren van Management Development-trajecten
  • Het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap in de organisatie