Rob Bertels

“Ik heb een grenzeloze nieuwsgierigheid in mensen en een gretig verlangen om andermans bewustzijn en verantwoordelijkheid gericht te ontwikkelen in effectief gedrag en concrete zichtbare resultaten”

Mr. Rob Bertels is sinds 2001 als vennoot aan Holland Consulting Group verbonden. Hij is gespecialiseerd in de beoordeling en ontwikkeling van het menselijk potentieel binnen organisaties, zowel op organisatie-, afdeling of team- als individueel niveau. Daarnaast is hij al sinds 1990 werkzaam als inspirerend en succesvol coach in (de top van) het bedrijfsleven.

Contactinformatie
Email: bertels@hcg.net
Secretariaat (Soraya Friedrich): 020-5733407

LinkedIn: nl.linkedin.com/in/robbertels/en
Twitteraccount: robbertels
Managementsite: http://www.managementsite.nl/auteurs/rob-bertels

Rob Bertels is sinds 1989 verbonden aan Holland Consulting Group en sinds 2001 als vennoot daarvan. Hij is binnen Holland Consulting Group verantwoordelijk voor Holland Development Center, dat zich richt op de potentieelbeoordeling en -ontwikkeling binnen organisaties. Hij begeleidt organisaties bij gerichte cultuur- en gedagsontwikkeling en teams bij hun teamontwikkeling. Zijn expertise is inmiddels gelegen in de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het resultaatgericht coachen op organisatie -, team - en individueel niveau. In dit kader is hij intensief betrokken bij de persoonlijke begeleiding van leidinggevenden en de ontwikkeling van hun persoonlijke effectiviteit. In de loop der jaren heeft hij reeds diverse malen over zijn ervaringen gepubliceerd.

Belangrijkste expertise

 • Persoonlijke ontwikkeling, coaching en counseling
 • Samenwerking en teamontwikkeling
 • Leiderschap en leiderschapsontwikkeling

Voorbeelden van advies en begeleidingsvragen die opdrachtgevers aan Rob Bertels voorleggen:

 • Persoonlijke coaching om vraagstukken, belemmeringen of uitdagingen in iemands persoonlijk of professioneel functioneren helder te krijgen en te vertalen in gerichte concrete actie.
 • Begeleiding van teams om de kwaliteit van de onderlinge samenwerking en communicatie te versterken en individuele rollen en kwaliteiten beter en meer synergetisch tot hun recht te laten komen.
 • Begeleiding en bemiddeling bij fricties in de samenwerking of andere conflictbemiddeling, inclusief het uitvoeren van onderzoek, quick scans of andere interventies.
 • Ontwikkeling van leiderschapsprogramma's op maat, gericht op de (verdere) ontwikkeling en versterking van (persoonlijk) leiderschap op individueel-, team- en organisatieniveau.
 • Management development, inclusief de ontwikkeling van en opleiding in tal van instrumenten en vaardigheden.
 • Werving, selectie en potentieelbeoordeling, inclusief het uitvoeren van persoonlijke scans, diepteinterviews en selectie- en potentieelassessments bij teams of individuele kandidaten.
 • Gerichte cultuur- en gedragsverandering, inclusief de borging daarvan middels HRM-instrumenten.
 • Continue resultaatverbetering en organisatieontwikkeling door sturing en zelforganisatie.
 • Ontwikkeling en implementatie van resultaatgericht coachen als leidinggevende stijl.
 • Intervisie en professionalisering om het lerend vermogen te versterken en de structuur daarvoor in te richten en blijvend te borgen.

Zelf in Zicht

Bertels, R.M.J. (2011), Zelf in Zicht; persoonlijke groei in 1 jaar, Mediawerf

De Aard van het Beestje

Bertels, R.M.J. (2009), De Aard van het Beestje; over persoonlijke oerstijlen in het menselijk gedrag en de wijze waarop deze ons functioneren beïnvloeden, Holland Consulting Group, O&I reeks, (for free download: O&I 45, De Aard van het Beestje)

Duurzaam Veranderen

Bertels, R.M.J. (2005), Bijdragen in: Duurzaam Veranderen, Academic Service

Werkoverleg en Vergadertechniek

Bertels, R.M.J. (2005), Bijdragen in: Werkoverleg en Vergadertechniek, Holland Business Publications

Persoonlijke effectiviteit

Bertels, R.M.J. (2005), Persoonlijke effectiviteit; weet u op welke wijze u het beste leert?, ManagementSite, februari 2005

Werken aan uw Persoonlijke Effectiviteit

Bertels, R.M.J. (2004), Werken aan uw Persoonlijke Effectiviteit (deel 2), ManagementSite, September 2004

Testen Crisismanagement en Verbeteringsgericht Leidinggeven

Bertels, R.M.J. (2004), Testen Crisismanagement en Verbeteringsgericht Leidinggeven, Management Testboek, Holland Business Publications

Meer Persoonlijk Succes

Bertels, R.M.J. (2002), Meer Persoonlijk Succes, Kluwer

Ieder mens werkt het beste op zijn unieke eigen manier

Bertels, R.M.J. (2000), Ieder mens werkt het beste op zijn unieke eigen manier, Vinden en Binden, Randstad, februari 2000

Beter leren is beter presteren

Bertels, R.M.J. (1998), Beter leren is beter presteren, Advocatenblad, augustus 1998

Werken aan uw persoonlijke effectiviteit, prima!; maar weet u eigenlijk op welke wijze u het beste leert?

Bertels, R.M.J. (1998), Werken aan uw persoonlijke effectiviteit, prima!; maar weet u eigenlijk op welke wijze u het beste leert?, ManagementSite, februari 1998

Goed voorbeeld doet volgen; hoe zit dat bij u?

Bertels, R.M.J. (1998), Goed voorbeeld doet volgen; hoe zit dat bij u?, ManagementSite, februari 1998

Met minder meer presteren

Bertels, R.M.J. (1998), Met minder meer presteren, Amigoe Aruba, januari 1998

maar al te vaak een wassen neus

Bertels, R.M.J. (1998), Integraal Management; maar al te vaak een wassen neus, Consultancy Monitor, januari 1998

Dynamisch Ondernemer/ Persoonlijk Succes

Bertels, R.M.J. en J.M. Drontmann (1998), Dynamisch Ondernemer/ Persoonlijk Succes (deel 1 en 2), Kluwer

Succes als Sales Manager

Bertels, R.M.J. en J.M. Drontmann (1995), Succes als Sales Manager, Kluwer

Op afdelings- en teamniveau samenwerken aan resultaatverbetering

Bertels, R.M.J. (1995), Op afdelings- en teamniveau samenwerken aan resultaatverbetering, Holland Consulting Group, O&I-reeks

Naast declareren ook leren

Bertels, R.M.J. (1995), Naast declareren ook leren, Advocaten Dossier

Klantgericht Personeelsmanagement

Bertels, R.M.J. (1995), Klantgericht Personeelsmanagement, PW, juli 1995

Op afdelings- en teamniveau samenwerken aan continue resultaatsverbetering

Bertels, R.M.J. (1995), Op afdelings- en teamniveau samenwerken aan continue resultaatsverbetering, PW, januari 1995

Met Man en Macht

Bertels, R.M.J. en prof. dr. W.F.G. Mastenbroek (1994), Met Man en Macht, Holland Business Publications

Persoonlijk Succes

Bertels, R.M.J. En J.M. Drontmann (1993), Persoonlijk Succes, Kluwer

Kwaliteit en Klantgerichtheid binnen de dienstverlenende organisatie

Bertels, R.M.J. (1992), Kwaliteit en Klantgerichtheid binnen de dienstverlenende organisatie, Randstad Congres Kwaliteitsmanagement in de dienstverlening, Randstad

Kwaliteitsverbetering in de professionele dienstverlenende organisatie

Bertels, R.M.J. (1991), Kwaliteitsverbetering in de professionele dienstverlenende organisatie, De Accountant, September 1991