Teamontwikkeling

De vraagstukken over Teamontwikkeling waar Holland Consulting Group onder andere bij betrokken is geweest, zijn:

  • Het doorbreken van ‘oud zeer’ en/of onderlinge spanningen, zodat de onderlinge samenwerking weer perspectief en nieuw elan krijgt
  • Het evalueren van de kwaliteit van het werkoverleg c.q. de onderlinge communicatie en het formuleren van de belangrijkste aandachtspunten en aanbevelingen
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de gezamenlijke besluitvorming
  • Het verkennen van ieders teamrol(len) en het maken van afspraken over onderlinge taken en verantwoordelijkheden die daar maximaal op aansluiten
  • Het wederzijds geven en ontvangen van persoonlijke feedback
  • Het ontwikkelen van het samenbindend vermogen en het versterken van een gezamenlijk ‘wij-gevoel’
  • Het analyseren van een langdurig slepend conflict waar de betrokken partijen zelf niet meer uitkomen, onderzoeken óf en waar er nog aangrijpingspunten liggen voor samenwerking en het formuleren van concrete aanbevelingen om de samenwerking te herstellen
  • Het ‘in het zadel helpen’ van het nieuwe managementteam en het in hun start- en/of vervolgfase verder begeleiden daarvan
  • Het creëren van een ‘momentum’ waarin de teamleden elkaar écht ontmoeten en met elkaar een inspirerend en uitdagend programma beleven die iedereen weer volop energie geeft om er weer maximaal tegenaan te gaan