Verandermanagement

De vraagstukken over Verandermanagement waar Holland Consulting Group onder andere bij betrokken is geweest, zijn:

 • Het versterken van de klant- en resultaatgerichtheid en het bevorderen van ondernemerschap
 • Het begeleiden van een omslag naar competentiegericht werken
 • Het uitvoeren van organisatiedoorlichtingen en -diagnoses
 • Het implementeren van een nieuwe (marketing) strategie
 • Het creëren van pro-actief leiderschap
 • Het invoeren van een nieuwe besturingsstructuur
 • Het optimaliseren van de samenwerking tussen en binnen verschillende organisatieonderdelen
 • Het ontwikkelen en versterken van performance management
 • Het op gang helpen van stroeve veranderingsprocessen

De aanpakken die Holland Consulting Group daar onder andere bij heeft gehanteerd, zijn:

 • Het ondersteunen van organisaties in het inrichten van een continu verbeterproces voor managers en medewerkers ten einde de verandering te laten beklijven
 • Het begeleiden van managers in het geven van sturing en ondersteuning aan het veranderingsproces
 • Het organiseren van werkconferenties waarin wordt stilgestaan bij de implementatie van de gewenste verandering
 • Het faciliteren van boardroom meetings waarin de architectuur en planning van de verandering centraal staat
 • Het opzetten van leertrajecten waarbij managers en medewerkers nieuw gedrag ontwikkelen, passend bij de gewenste verandering
 • Het uitvoeren van ‘quick scans’ (met bijv. als onderdelen: vragenlijstonderzoek, analyse van relevante stukken, interviews met sleutelfiguren)
 • Het steunen van teams in het samen werken aan nieuwe vaardigheden, passend bij de veranderende organisatie
 • Het helpen van managers en teams met het hanteren van en omgaan met weerstand en conflicten
 • Het samen met betrokkenen onderzoeken en bespreekbaar maken van de oorzaken van stagnatie