Werving & selectie van bestuurders & toezichthouders

In de afgelopen jaren voerde Holland Consulting Group op dit gebied onder andere opdrachten uit waarin aan de orde kwamen:

  • Begeleiden en uitvoeren werving- en searchprocedures voor directeuren, bestuurders en toezichthouders
  • Doorlichting directie- en toezichtteams en advisering hieromtrent
  • Teamsamenstelling directies en raden van commissarissen en raden van toezicht
  • Vervullen klankbordrol en vertrouwenspersoon bij opvolgingsvraagstukken en functioneren directeuren, bestuurders en toezichthouders

 Specialisatie in not-for-profit sector en binnen de semi-overheid, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen en ZBO's