Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

FAQ

 • Hoe ligt bij Holland Consulting Group de verhouding adviesopdrachten voor de publieke en private sector?
  • Holland Consulting Group voert ongeveer 65 procent van haar opdrachten uit bij private organisaties en 35 procent bij (semi-) publieke organisaties. Holland Consulting Group is actief in de financiële en zakelijke dienstverlening, handel, bouw, transport en industriesector. Voorbeelden van opdrachtgevers uit de (semi)- publieke sector zijn onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, ministeries, gemeentes, waterschappen en andere overheden.
 • Hoe is de taakverdeling tussen de vennoot en de adviseur?
  • Een vennoot is altijd eindverantwoordelijk voor een traject. Een opdracht wordt door de vennoot geleid en van begin tot eind uitgevoerd. Hierbij kan een vennoot samenwerken met één of meerdere adviseurs. De adviseur ondersteunt de vennoot is zijn werkzaamheden en werkt in nauw overleg met de vennoot.
 • Ik heb een adviesopdracht, maar weet niet welke vennoot ik hiervoor moet benaderen. Hoe kan ik het beste handelen?
  • De vennoten bij Holland Consulting Group hebben allen hun eigen specialisme. Op de website treft u hun CV’s en achtergrond informatie aan. Als u uw adviesvraag doorgeeft aan Holland Consulting Group, zal de vennoot die wij het meest geschikt achten voor de opdracht contact met u opnemen.
 • Op welke manier kan ik O&I boekjes bestellen?
  • De recentere O&I boekjes zijn ook in hard-copy te verkrijgen. Uw verzoek voor een of meerdere van deze O&I boekjes kunt u mailen aan info@hcg.net. Wij zorgen dan dat u binnen twee werkdagen uw bestelling in huis heeft.
Top