Toekomstbestendige organisaties

TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIES:

HOE GAAN WE SAMEN VERDER, NU ÉN NA DE CORONACRISIS?

Vandaag bouwen aan de organisatie van morgen

Helpt u ons onderzoeken hoe organisaties toekomstbestendig kunnen blijven tijdens en na de coronacrisis?

Hierbij ligt de focus op organisaties met 25 tot 500 medewerkers.

Miljoenen Nederlanders voelen de (financiële) gevolgen van de coronacrisis. En ondanks de versoepelde maatregelen is COVID-19 nog lang niet verdwenen. De kans is dan ook groot dat u zich afvraagt wat dit op de lange termijn betekent voor uw organisatie, uw rol in de organisatie of (wanneer leidinggevende) uw mensen.  

Als organisatie is het nu belangrijker dan ooit om bewust aan uw toekomstbestendigheid te werken. Maar hoe doet u dat? Om die vraag te beantwoorden hebben we een aantal aspecten onderzocht die een organisatie toekomstbestendig maken, en die we in een grootschalig onderzoek willen testen:

·       Het vergroten van wendbaarheid (organisatie en medewerkers)

·       Een divers en inclusieve benadering van medewerkers wat betreft leeftijd

·       Een manier om orde te scheppen in de chaos zodat organisaties zelf de regie houden

Welke lessen kunnen we trekken uit de corona crisis zodat we beter voorbereid zijn op toekomstige crises? Wat kunnen organisaties, leidinggevenden en medewerkers doen om beter om te gaan met een steeds complexere wereld die snel verandert? Wat moeten organisaties doen om in de toekomst overeind te blijven? Om wendbaarder en veerkrachtiger te worden?

 U kunt ons helpen om via deze link de enquête in te vullen.  

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u een e-mail sturen naar info@deorganisatievanmorgen.nl

Dit onderzoek is opgestart en uitgevoerd door Holland Consulting Group in samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht door middel van de inzet van zes student stagiairs.

Terug naar overzicht
Top