Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Specialismen

Holland Consulting Group kenmerkt zich door de combinatie van verschillende expertise gebieden. Op ieder gebied zijn meerdere professionals actief. De kracht schuilt in de mogelijkheid de kennis te combineren en u daarmee ook bij multi-disciplinaire complexe vraagstukken te ondersteunen. 
Door op een expertisegebied te klikken ziet u een aantal voorbeelden van vraagstukken waarbij Holland Consulting Group werd betrokken.

Organisatie-
vernieuwing

Onze passie is uw organisatie blijvend beter te laten functioneren, met u en uw medewerkers naar nieuwe mogelijkheden zoeken, duurzame verbeteringen doorvoeren en resultaten boeken. Of het nu gaat om reorganisaties en strategie-implementaties, nieuwe vormen van samenwerking en procesoptimalisaties of cultuur en gedragsverandering. Doelgericht, betrokken en met enthousiasme op weg. Aandacht voor inhoud én gedrag, boven en onderstroom. Samen met u en uw medewerkers creëren én realiseren wij in actie de meest passende veranderaanpak. Wij voelen ons comfortabel in het leiden of begeleiden van verandertrajecten, vaak in een combinatie van rollen zoals adviseur, programmamanager, interim manager of executive coach. Vanzelfsprekend zijn wij maximaal betrokken bij zowel het doel van de vernieuwing als de weg er naartoe.

Meer info

Strategische heroriƫntatie

Holland Consulting Group (HCG) vindt het belangrijk elke opdracht af te stemmen op de strategische context van de opdrachtgever. We doen dit samen met de opdrachtgever en zetten daarbij onze professionele senioriteit en sectorkennis in. Op deze manier kan een opdracht de meeste waarde toevoegen aan de organisatie.

We kunnen u als opdrachtgever vanzelfsprekend ook bijstaan in een heroriëntatie op de strategie. Deze heroriëntatie kan op verschillende niveaus betrekking hebben:

  1. het fundament: herijking van de missie en visie;
  2. organisatiebrede strategie: herijken van positionering, strategische overtuigingen en ambities en de vertaling daarvan in concrete meetbare doelen;
  3. specifieke strategieën: strategische HR, strategische marketing, strategische ICT, etc.

Meer info

Besturing & Governance

Of het nu gaat om een kleinere non-profit organisatie of een multinationaal opererend conglomeraat: het besturen van een organisatie is een vak. Hoe zorgt u dat uw organisatie steeds weer een antwoord heeft op de veelheid aan externe ontwikkelingen? Wat is de meest effectieve inrichting van de organisatie? Hoe bevordert u resultaatgericht gedrag? Hoe zorgt u voor zowel innovatie als beheersing in een organisatie? Hoe houdt u vat op de risico’s die aan de orde zijn? Bij de besturing van een organisatie is een veelheid aan vragen aan de orde. En dan hebben wij het nog niet gehad over de balans tussen shareholders (aandeelhouders) en stakeholders (belanghebbenden); over het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) en over het omgaan met de uitdagingen die de moderne maatschappij kent: generatieverschillen, inclusiviteit, duurzaamheid en ga zo maar door.

Meer info

Persoonlijke Effectiviteit & Persoonlijk Leiderschap

Mensen staan aan de bron van het succes van uw organisatie. Actuele ontwikkelingen, een nieuwe strategische koers, een team dat niet functioneert, een medewerker die stagneert: elke dag weer ervaren mensen in uw organisatie uitdagingen en kansen; maar ook zorgen, risico’s en beperkingen. De mate waarin ieder individu in uw organisatie elke dag weer in staat is het beste uit zichzelf naar boven te halen, is cruciaal voor het succes van uw organisatie. Wij vatten dat samen onder de noemer ‘Persoonlijke Effectiviteit & Persoonlijk Leiderschap’. En het is ons vak en onze passie om U en uw mensen daarbij te (mogen) ondersteunen.

Holland Consulting Group kan u op talloze manieren bijstaan in het versterken van de persoonlijke effectiviteit en het persoonlijk leiderschap in uw organisatie. Omdat het specifieke deskundigheid en ervaring vraagt, hebben wij het kennisgebied potentieel beoordeling & ontwikkeling verbijzonderd. En dat geldt ook voor onze inzet en instrumenten op het gebied van team- en persoonlijke coaching. Voor de echt uitdagende omstandigheden ontwikkelen wij programma’s onder de vlag ‘strategisch leiderschap’; voor leidinggevenden waarvan het uiterste wordt gevraagd.

Meer info

Bedrijfsvoering, financieel management en accounting

Zorgen dat de uitgezette koers ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd: daar draait het om bij een goede bedrijfsvoering. Hoe vaak komt het voor dat de kaders wel globaal duidelijk zijn, maar dat bij de daadwerkelijke uitvoering van de strategie er zich dilemma’s voordoen: Maken we slim gebruik van de mogelijkheden die digitalisering biedt? Hebben we de ondersteunende processen adequaat ingericht? Hebben wij facilitair management wel effectief en efficiënt genoeg georganiseerd? Is er een methodiek waarmee we onze mensen nog meer eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid kunnen geven bij hun dagelijks werk? Of waardoor wij elke dag weer de verwachtingen van onze klanten beter kunnen waarmaken? Holland Consulting Group beschikt over ruime ervaring op deze en gerelateerde gebieden. En weet dat zelfs een ogenschijnlijk eenvoudige verandering in een proces of werkwijze, voldoende aandacht vraagt om het gewenste resultaat ook daadwerkelijk te realiseren. Ook in situaties van verdergaande digitalisering maken mensen uiteindelijk toch het verschil. Daarom zullen wij altijd aandacht besteden aan het veranderproces dat gepaard gaat met de gewenste verbeteringen en vernieuwingen. En zo mogelijk ‘eigenaarschap’ bij uw mensen leggen en onszelf waar mogelijk overbodig maken.

Meer info

Onderhandelen

Wij begeleiden ondernemingen en instellingen bij hun onderhandelingen. Tevens verzorgen wij diverse onderhandeltrainingen en coachen onze adviseurs uw medewerkers in hun onderhandelingen en onderhandelingsvaardigheden. Ervaar onze professionele begeleiding in onderhandelingen of maak in onze trainingen kennis met de belangrijkste principes, strategieën en tactieken en van het onderhandelen.

Meer info

Werving en selectie van bestuurders en toezichthouders

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van zoekprocedures naar leden van directies, raden van bestuur en raden van commissarissen en raden van toezicht bij bedrijven en instellingen met een maatschappelijke oriëntatie. Wij begeleiden evaluaties van bestaande toezichtteams en adviseren in governance gerelateerde vraagstukken als beloning/arbeidsvoorwaarden, statuten en reglementen en de verhouding tussen bestuur en toezicht.

Meer info

Digitale Transformatie & Data Analytics

Inzet van nieuwe Informatie Technologie als Artificial Intelligence en Cloud, vereist een andere manier van werken en denken in uw hele organisatie. Niet de techniek, maar de veranderkundige aspecten zijn voor veel bedrijven de grootste uitdaging bij het benutten van nieuwe technologie. Holland Consulting Group is al jaren succesvol in het veranderen van organisaties. Met de komst van nieuwe collega’s, beschikken we ook over de inhoudelijke expertise om uw organisatie te begeleiden bij de Digitale Transformatie.

Wij vertellen u graag over de toepassing van onder andere Data ScienceArtificial Intelligence (AI)Business Process Management en Cloud-toepassingen voor uw organisatie. Wij adviseren u over de inrichting, bemensing en financiën van uw (IT-) organisatie en uw Project Portfolio Management. Wij begeleiden u bij het zetten van concrete stappen in deze richting en het realiseren van echte waarde.

Meer info

Young Professionals

70% van de managers is bezorgd of generatie Z (generatie na de millennials geboren vanaf 1994) wel binnen de huidige werkomgeving past. U ook?

Generatie Z (daar zijn er ruim drie miljoen van in Nederland) heeft reeds de arbeidsmarkt betreden en in 2020 bestaat 20% van de beroepsbevolking uit deze jonge generatie.

Meer info

Top