Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Bedrijfsvoering, financieel management en accounting

Zorgen dat de uitgezette koers ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd: daar draait het om bij een goede bedrijfsvoering. Hoe vaak komt het voor dat de kaders wel globaal duidelijk zijn, maar dat bij de daadwerkelijke uitvoering van de strategie er zich dilemma’s voordoen: Maken we slim gebruik van de mogelijkheden die digitalisering biedt? Hebben we de ondersteunende processen adequaat ingericht? Hebben wij facilitair management wel effectief en efficiënt genoeg georganiseerd? Is er een methodiek waarmee we onze mensen nog meer eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid kunnen geven bij hun dagelijks werk? Of waardoor wij elke dag weer de verwachtingen van onze klanten beter kunnen waarmaken? Holland Consulting Group beschikt over ruime ervaring op deze en gerelateerde gebieden. En weet dat zelfs een ogenschijnlijk eenvoudige verandering in een proces of werkwijze, voldoende aandacht vraagt om het gewenste resultaat ook daadwerkelijk te realiseren. Ook in situaties van verdergaande digitalisering maken mensen uiteindelijk toch het verschil. Daarom zullen wij altijd aandacht besteden aan het veranderproces dat gepaard gaat met de gewenste verbeteringen en vernieuwingen. En zo mogelijk ‘eigenaarschap’ bij uw mensen leggen en onszelf waar mogelijk overbodig maken.

Onder het begrip ‘financieel management’ begrijpen wij zowel de inrichting en het goed laten functioneren van de financiële functie binnen uw organisatie, de zorg voor de financiële planning en beheersing van de activiteiten, projecten en bedrijfsonderdelen, de inrichting van de financiële processen, als de goede financiering van de organisatie. En dat laatste gaat er dus over dat de organisatie tegen zo laag mogelijke kosten, gegeven het risicoprofiel van de organisatie en rekening houdend met diverse externe factoren, over voldoende middelen beschikt om nu en in de toekomst de operationele gang van zaken en de noodzakelijke investeringen te financieren.

Als het gaat om accounting vraagstukken worden bedrijfseconomische en financiële kennis en technieken ingezet om complexe vraagstukken op te lossen, second opinions te geven of zeggenschaps- en medezeggenschapsorganen te ondersteunen bij oordeelsvorming op financieel-economisch terrein. Overigens kunnen dergelijke vraagstukken ook een onderdeel zijn van bredere, integrale vraagstukken.

Praktische voorbeelden van onderwerpen op bovengenoemde terreinen waarop Holland Consulting Group opdrachten heeft uitgevoerd zijn:

 • Administratieve processen stroomlijnen en (verder) automatiseren
 • Continu verbeteren
 • Doorlichting ondersteunende diensten
 • In- of uitbesteding interne processen
 • Inrichting financiële functie
 • Invoering nieuwe administratieve of ERP-software
 • Lean management
 • Opstellen en doorrekenen bedrijfsplan
 • Opstellen en doorrekenen reorganisatieplan
 • Optimalisatie processen van cliëntregistratie en facturering
 • Opzet (organisatie) dashboard en optimaliseren management informatie
 • Second Opinion voorgenomen besluit sluiting bedrijfsvestiging
 • Technieken van budgettering en budgetverdeling
 • Verbetering planning & controlcyclus
 • Vermindering (interne) regeldruk
 • Vermogensbeleid en optimaliseren vermogenspositie

Specialisten


Peter Kasteleyn

"Iedere organisatie heeft te maken met veranderingen die leiden tot aanpassingen in de financiële functie en de controlsystemen. Maar dat betekent niet dat het alleen maar complexer moet worden: eenvoud en overzicht blijven essentieel. Ik breng rust en structuur bij de klant aan, zodat de aanpassingen worden ingevoerd."

Meer info

Marc Bindels

Het is mijn passie om, met inzet van mijn brede bedrijfseconomische en veranderkundige kennis en ervaring, daadwerkelijk verbetering en vernieuwing in organisaties mogelijk te maken. Daarbij maak ik ogenschijnlijk complexe zaken eenvoudig.

Meer info

Terug naar overzicht

Top