HCG Change & Innovation Circle

De wereld is constant in beweging. U en uw medewerkers kijken telkens naar kansen om efficiënter en effectiever te werken met betere resultaten. Dit kan leiden tot behoefte aan een heroriëntatie en implementatie van nieuwe strategie, nieuwe samenwerkingsvormen, optimalisatie van processen, reorganisatie, strategie-implementatie en/of cultuur- en gedragsverandering. De vraag is dan wat de meest passende veranderaanpak is. Daar kan Holland Consulting Group bij helpen. Dat doen we vanuit onze betrokkenheid bij de ambities van uw organisatie en met oog voor inhoud én gedrag, voor de boven- én de onderstroom. We zijn ervaren in het leiden of begeleiden van innovatie- en verandertrajecten, vaak in een combinatie van rollen van adviseur, programmamanager, interimmanager, procesbegeleider en executive coach.

Ons aanbod kent drie pijlers

Groei en beweging: hoe breng je jouw organisatie(onderdeel) in beweging richting de gewenste toekomst?

Organisatieontwikkeling en vernieuwing: hoe transformeer je jouw organisatie(onderdeel) op het gebied van structuur, cultuur, werkwijzen en leiderschap?

Zelforganiserende cq. resultaatverantwoordelijke teams: hoe versterk ik het ondernemerschap, de autonomie of de resultaatverantwoordelijkheid van mijn teams?

Klik op ‘meer info’ als u voorbeelden van vraagstukken wilt zien waar wij regelmatig bij betrokken zijn.

Contactpersonen van de HCG Change & Innovation Circle:

Cris Zomerdijk

Organisatievernieuwing

Lambert Koster

Strategie, innovatie & design

Groei en beweging creëren:

  • Het faciliteren van een strategische dialoog rond groei(stuipen) van organisaties. Hoe kun je daarop anticiperen? Wat is de impact van groeikeuzes?
  • Het implementeren en tot leven brengen van een nieuwe strategie in energie, beweging en actie. Hoe breng ik mijn mensen in beweging? Hoe bewandel ik nieuwe paden? Wat is ervoor nodig om de beweging vol te houden?

Organisatieontwikkeling en vernieuwing:

  • Het faciliteren van boardroom meetings waarin de architectuur en planning van de verandering centraal staat. Hoe creëren we ruimte en ritme voor ontwikkeling en vernieuwing naast de dagelijkse praktijk?
  • Het begeleiden van structuur- en cultuurveranderingen om te transformeren naar een nieuwe organisatie en manier van werken. Hoe komen we van A naar B?
  • Het aanjagen of versterken van innovatiekracht. Hoe versnellen we met behulp van bijv. design thinking onze innovatie inspanningen?

Zelforganisatie en resultaatverantwoordelijke teams:

  • Het begeleiden van teams in hun groei naar meer autonomie, zelfsturing of resultaatverantwoordelijkheid. Hoe geef je effectief richting en ruimte aan deze ontwikkeling?
  • Het begeleiden van teams bij het doorgronden en doorbreken van taaie patronen en versterken van lerend vermogen. Hoe ga je om met weerstand en creëer je doorbraken?
  • Het opzetten van leertrajecten waarbij teams nieuw gedrag ontwikkelen en groeien in (persoonlijk) leiderschap en samenwerking. Hoe benut je ieders talent? Hoe verbeter je de communicatie? Hoe creëer je leernetwerken?
Top