HCG Search Circle

We zijn gespecialiseerd in de begeleiding van zoekprocedures naar leden van directies, raden van bestuur en raden van commissarissen en raden van toezicht bij bedrijven en instellingen – vaak met een maatschappelijke oriëntatie. We ondersteunen u vanzelfsprekend ook bij het ontwikkelen van een effectief zoekprofiel. We adviseren voorts in governance-gerelateerde vraagstukken als beloning/arbeidsvoorwaarden, statuten en reglementen en de verhouding tussen bestuur en toezicht.

Klik op ‘meer info’ als u voorbeelden van vraagstukken wilt zien waar wij regelmatig als multidisciplinair team bij betrokken zijn. 

Contactpersonen van de HCG Search Circle:

Threes Klop

Werving en selectie van bestuurders en toezichthouders

Barbara Lammers

HR Specialist / Human Capital Development

In de afgelopen jaren voerde Holland Consulting Group op dit gebied onder andere opdrachten uit waarin aan de orde kwamen:

  • Begeleiden en uitvoeren van werving- en searchprocedures voor directeuren, bestuurders en toezichthouders
  • Doorlichting van directie- en toezichtteams en de advisering hieromtrent
  • Teamsamenstelling van directies, raden van commissarissen en raden van toezicht
  • Vervullen van klankbordrol en vertrouwenspersoon bij opvolgingsvraagstukken en functioneren directeuren, bestuurders en toezichthouders.
  • Specialisatie in not-for-profit sector en binnen de semi-overheid, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen en ZBO's.
Top