Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Strategische heroriƫntatie

Holland Consulting Group (HCG) vindt het belangrijk elke opdracht af te stemmen op de strategische context van de opdrachtgever. We doen dit samen met de opdrachtgever en zetten daarbij onze professionele senioriteit en sectorkennis in. Op deze manier kan een opdracht de meeste waarde toevoegen aan de organisatie.

We kunnen u als opdrachtgever vanzelfsprekend ook bijstaan in een heroriëntatie op de strategie. Deze heroriëntatie kan op verschillende niveaus betrekking hebben:

  1. het fundament: herijking van de missie en visie;
  2. organisatiebrede strategie: herijken van positionering, strategische overtuigingen en ambities en de vertaling daarvan in concrete meetbare doelen;
  3. specifieke strategieën: strategische HR, strategische marketing, strategische ICT, etc.

Grote veranderingen in de omgeving van een organisatie kunnen aanleiding zijn om de basale uitgangspunten van de organisatie tegen het licht te houden. Voorbeelden: nieuwe technologieën die andere businessmodellen genereren, nieuwe toetreders die de marktverhoudingen verschuiven, nieuwe wetgeving die een ander speelveld definieert, wisseling van eigenaar of structurele tekorten op het terrein van personeel, grondstoffen, bedrijfsmiddelen, etc. 

Het kan zijn dat het hoogste doel van de organisatie (missie en visie) door ontwikkelingen niet meer relevant of haalbaar is of zal worden. Maar het kan ook zijn dat de manier om het hoogste doel te bereiken aangepast moet worden. De organisatie moet dan anders gericht/gestuurd en ingericht worden. Dit kan organisatiebreed (algemene strategie) of op deelterreinen (functionele strategieën).

Wij begeleiden u bij het inrichten en doorlopen van het traject van heroriëntatie op missie, visie en strategie. Daarbij zijn draagvlak en inhoudelijke onderbouwing/toetsing essentieel. We kunnen in alle facetten van het proces ondersteunen, zoals communicatie, planning, gespreksbegeleiding, opstellen business cases, onderzoek, analyses, besluitvoorbereiding en implementatie.

Holland Consulting Group heeft specialisten in huis op het terrein van het ontwikkelen en implementeren van specifieke strategieën op het terrein van Human Resources, Finance, Marketing, Sales en ICT&AI.

Specialisten


Gert-Jan van der Vossen

“Met veel plezier ondersteun ik bestuurders, toezichthouders en ondernemingsraden bij – vaak ogenschijnlijk – complexe vraagstukken. Vanuit een geïntegreerd, duurzaam perspectief en met betrokkenheid en deskundigheid. Om nieuwe mogelijkheden te zoeken, een crisis af te wenden, beter te presteren of om tot een verantwoord oordeel te komen. Met beide benen op de grond. Naar de menselijke maat. Want uiteindelijk maken mensen het verschil.”

Meer info

John Koster

"Marketing en sales ondervinden een geweldige (on line) revolutie: we zitten niet een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk" "Commerciële processen zijn veel te belangrijk om alleen aan marketingmensen over te laten"

Meer info

Terug naar overzicht

Top