Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Strategische heroriƫntatie

Holland Consulting Group (HCG) vindt het belangrijk elke opdracht af te stemmen op de strategische context van de opdrachtgever. We doen dit samen met de opdrachtgever en zetten daarbij onze professionele senioriteit en sectorkennis in. Op deze manier kan een opdracht de meeste waarde toevoegen aan de organisatie.

We kunnen u als opdrachtgever vanzelfsprekend ook bijstaan in een heroriëntatie op de strategie. Deze heroriëntatie kan op verschillende niveaus betrekking hebben:

  1. het fundament: herijking van de missie en visie;
  2. organisatiebrede strategie: herijken van positionering, strategische overtuigingen en ambities en de vertaling daarvan in concrete meetbare doelen;
  3. specifieke strategieën: strategische HR, strategische marketing, strategische ICT, etc.

Grote veranderingen in de omgeving van een organisatie kunnen aanleiding zijn om de basale uitgangspunten van de organisatie tegen het licht te houden. Voorbeelden: nieuwe technologieën die andere businessmodellen genereren, nieuwe toetreders die de marktverhoudingen verschuiven, nieuwe wetgeving die een ander speelveld definieert, wisseling van eigenaar of structurele tekorten op het terrein van personeel, grondstoffen, bedrijfsmiddelen, etc. 

Het kan zijn dat het hoogste doel van de organisatie (missie en visie) door ontwikkelingen niet meer relevant of haalbaar is of zal worden. Maar het kan ook zijn dat de manier om het hoogste doel te bereiken aangepast moet worden. De organisatie moet dan anders gericht/gestuurd en ingericht worden. Dit kan organisatiebreed (algemene strategie) of op deelterreinen (functionele strategieën).

Wij begeleiden u bij het inrichten en doorlopen van het traject van heroriëntatie op missie, visie en strategie. Daarbij zijn draagvlak en inhoudelijke onderbouwing/toetsing essentieel. We kunnen in alle facetten van het proces ondersteunen, zoals communicatie, planning, gespreksbegeleiding, opstellen business cases, onderzoek, analyses, besluitvoorbereiding en implementatie.

Holland Consulting Group heeft specialisten in huis op het terrein van het ontwikkelen en implementeren van specifieke strategieën op het terrein van Human Resources, Finance, Marketing, Sales en ICT&AI.

Specialisten


Joriene Beks

“Ik krijg energie van het begeleiden van een organisatie naar meetbare doelen, met ieders talent als aanvullend en afgestemd ingrediënt van het gezamenlijke succes.

Meer info

Rob Bertels

“Ik heb een grenzeloze nieuwsgierigheid in mensen en een gretig verlangen om andermans bewustzijn en verantwoordelijkheid gericht te ontwikkelen in effectief gedrag en concrete zichtbare resultaten”

Meer info

Chris Fentener

Een succesvolle organisatie verbetert zich permanent en onderkent de kansen die zich voordoen. Dit vergt de bereidheid en vaardigheid om vanzelfsprekendheden over de eigen organisatie en de omgeving ter discussie te stellen. Dat kan lastig zijn. Ik benut de positie van onafhankelijke buitenstaander graag om te helpen bij vernieuwing als sparringpartner, procesbegeleider en inhoudelijk expert.

Meer info

Terug naar overzicht

Top