Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Organisatie-
verandering

Met enthousiasme en betrokkenheid ondersteunt Holland Consulting Group bij het realiseren van duurzame verbetering en vernieuwing in uw organisatie. Onze passie is uw organisatie blijvend beter te laten functioneren, met u en uw medewerkers naar nieuwe mogelijkheden zoeken, duurzame verbeteringen doorvoeren en resultaten boeken. Of het nu gaat om een reorganisatie, strategie implementatie, nieuwe vormen van samenwerking of procesoptimalisatie. Doelgericht op weg dus. Samen met u en uw medewerkers creëren én realiseren wij de meest passende veranderaanpak, zodanig dat de mensen in uw organisatie zich daadwerkelijk willen verbinden aan de vernieuwing. Wij voelen ons comfortabel in het leiden of begeleiden van verandertrajecten, vaak in een combinatie van rollen zoals adviseur, programmamanager, interim manager of executive coach. Vanzelfsprekend zijn wij maximaal betrokken bij zowel het doel van de vernieuwing als de weg er naartoe.

De vraagstukken over Organisatieverandering waar Holland Consulting Group onder andere bij betrokken is geweest, zijn:

 • Het versterken van de klant- en resultaatgerichtheid en het bevorderen van ondernemerschap
 • Het begeleiden van een omslag naar competentiegericht werken
 • Het uitvoeren van organisatiedoorlichtingen en -diagnoses
 • Het implementeren van een nieuwe strategie
 • Het creëren van pro-actief leiderschap
 • Het invoeren van een nieuwe besturingsstructuur
 • Het optimaliseren van de samenwerking tussen en binnen verschillende organisatieonderdelen
 • Het ontwikkelen en versterken van performance management
 • Het op gang helpen van stroeve veranderingsprocessen
 • Integrale fusie- en integratiebegeleiding
 • Integratie van organisaties na fusie

Cultuurvraagstukken:

 • Ontwikkelen van de cultuur op het gebied van innovatiekracht, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid
 • Versterken van de samenwerking tussen onderdelen (met oog op nieuwe business mogelijkheden)
 • Het doorgronden en doorbreken van stagnerende (gedrags)patronen
 • Ombuigen van een intern gerichte naar een marktgerichte cultuur

De aanpakken die Holland Consulting Group daar onder andere bij heeft gehanteerd, zijn:

 • Het ondersteunen van organisaties in het inrichten van een continu verbeterproces voor managers en medewerkers teneinde de verandering te laten beklijven
 • Het begeleiden van managers in het geven van sturing en ondersteuning aan het veranderingsproces
 • Het organiseren van werkconferenties waarin wordt stilgestaan bij de implementatie van de gewenste verandering
 • Het faciliteren van boardroom meetings waarin de architectuur en planning van de verandering centraal staat
 • Het opzetten van leertrajecten waarbij managers en medewerkers nieuw gedrag ontwikkelen, passend bij de gewenste verandering
 • Het uitvoeren van ‘quick scans’ (met bijv. als onderdelen: vragenlijstonderzoek, analyse van relevante stukken, interviews met sleutelfiguren)
 • Het steunen van teams in het samen werken aan nieuwe vaardigheden, passend bij de veranderende organisatie
 • Het helpen van managers en teams met het hanteren van en omgaan met weerstand en conflicten
 • Het samen met betrokkenen onderzoeken en bespreekbaar maken van de oorzaken van stagnatie

Specialisten


Joost van Haren

"Met enthousiasme en gedrevenheid adviseer en ondersteun ik organisaties bij het realiseren van duurzame veranderingen en verbeteringen. In deze rol reken ik zowel het doel van het transformatietraject als de weg ernaar toe tot mijn verantwoordelijkheid. Doelgericht op weg dus. Met maximale betrokkenheid van managers én medewerkers de nieuwe koers bepalen en samen aan de slag om deze koers te realiseren. Daar geloof ik in."

Meer info

George van Houtem

“Elke organisatie kan betere onderhandelresultaten behalen"?“Goed onderhandelen levert veel resultaat op. Ik lever graag mijn bijdrage daarin“?“Ik houd van de veelzijdigheid van onderhandelen; Inhoud en Relatie, Strategie en Tactiek, Samenwerking en Conflict, Afhankelijkheid en Macht”

Meer info

Threes Klop

“Organisaties die echt werk maken van goed bestuur en toezicht combineren maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel met gezonde gedrevenheid en zelfinzicht. Daar een gerichte bijdrage aan te mogen en kunnen leveren, geeft mij veel voldoening”.

Meer info

Cris Zomerdijk

“Ik heb een passie voor ‘game changers’; organisaties waar wordt ingezet op innovatie, klantgerichtheid en ondernemerschap.” “Ik zie het als persoonlijke missie om mijn enthousiasme en positieve energie over te brengen op andere professionals en hen beter te laten presteren”

Meer info

Frans van Neerbos

“Succesvolle organisaties benutten informatietechnologie optimaal om hun processen continu te verbeteren en nieuwe producten aan te bieden. Digitale Transformatie is de verandering waarbij kennis van IT een onderdeel wordt van de lijnorganisatie. Dat vraagt om een andere samenwerking en andere aansturing. Ik begeleid bij het bepalen van de IT-strategie en ondersteun de organisatieverandering. Waar gewenst geef ik leiding aan het programma of de betrokken IT-organisatie.”

Meer info

Terug naar overzicht

Top