Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Chris Fentener van Vlissingen

Een succesvolle organisatie verbetert zich permanent en onderkent de kansen die zich voordoen. Dit vergt de bereidheid en vaardigheid om vanzelfsprekendheden over de eigen organisatie en de omgeving ter discussie te stellen. Dat kan lastig zijn. Ik benut de positie van onafhankelijke buitenstaander graag om te helpen bij vernieuwing als sparringpartner, procesbegeleider en inhoudelijk expert.

Drs. Chris Fentener van Vlissingen is sinds 1 maart 2015 als associate partner verbonden aan de Holland Consulting Group. Van Vlissingen adviseert op het gebied van strategie, (online) innovatie, besluitvorming, management en organisatie. Hij opereert als adviseur, toezichthouder, bestuurder en online ondernemer en is actief in management consultancy, media, familiebedrijven en maatschappelijke organisaties (NGO’s).

Van Vlissingen is initiatiefnemer van De Collectieve Code, expertisecentrum voor collectieve organisaties. In dergelijke organisaties hebben stakeholders als groep formele zeggenschap en vervullen zij soms ook rollen in de operatie. Dit kan positieve en negatieve effecten hebben op het functioneren en presteren van deze organisaties. Voorbeelden: inkoopcombinaties, vrijwilligers­organisaties, coöperaties, maatschappen en familie­bedrijven met meewerkende familie­leden.

Terug naar overzicht

Contactinformatie
E-mail: vanvlissingen@hcg.net
Mobiel: 06 – 1310 1602

Secretariaat 
Jutta van Dijk      : 020 - 57 33 406
Soraya Friedrich : 020 - 57 33 407
Drs. Chris Fentener van Vlissingen is vanaf maart 2015 associate partner van de Holland Consulting Group te Amsterdam. Hij adviseert met name op het gebied van strategie, (online) innovatie, besluitvorming, management en organisatie.

Van Vlissingen opereert als adviseur, toezichthouder, bestuurder en online ondernemer. Hij is actief in management consultancy (PWC Consulting en als zelfstandig adviseur), media (AVRO, NCRV, NPO en eigen online onderneming), familiebedrijven (met name Van der Valk en FBNed) en maatschappelijke organisaties (FNV Vakcentrale, Woningcorporatie Dudok Wonen, Greenpeace).

Van Vlissingen is expert op het terrein van collectieve organisaties, waar stakeholders als groep formele zeggenschap hebben en soms ook rollen in de operatie vervullen. Dit zijn bijvoorbeeld inkoopcombinaties, vrijwilligersorganisaties, coöperaties, maatschappen en familie­bedrijven met meewerkende familie­leden. Hij doet ook onderzoek naar de specifieke mechanismen van het functioneren en presteren van collectieve organisaties.

Chris Fentener van Vlissingen is sterk in het terugbrengen van complexe vraagstukken en situaties tot de kern, verbinden van mensen en belangen, opbouwen van een gemeenschappelijke visie, stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap, erkennen en inbedden van drijfveren van stakeholders en praktisch vertalen van strategische concepten naar bedrijfsvoering, organisatie en governance. Dit sluit aan op klantvragen zoals:

  • Herijken van de strategie (is deze nog up-to-date?);
  • Identificeren en oplossen van haperingen in de organisatie en besluitvorming;
  • Aansluiten van politiek bestuurlijke processen en management van een werkorganisatie;
  • Vertalen van een strategie in een concreet meerjaren businessplan;
  • Afstemmen van de organisatie en management op een gekozen strategie.
Top