Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Marc Bindels

Het is mijn passie om, met inzet van mijn brede bedrijfseconomische en veranderkundige kennis en ervaring, daadwerkelijk verbetering en vernieuwing in organisaties mogelijk te maken. Daarbij maak ik ogenschijnlijk complexe zaken eenvoudig.

Ik help mensen graag het verschil te maken voor hun klanten en daarmee ook voor zichzelf.

Terug naar overzicht

Contactinformatie
E-mail: bindels@hcg.net
Mobiel: 06 - 53 787 339

 

Secretariaat 
Jutta van Dijk      : 020 - 57 33 406
Soraya Friedrich : 020 - 57 33 407

Drs. Marc Bindels RC MAC is sinds 2019 als partner verbonden aan Holland Consulting Group. Hij adviseert toezichthouders, bestuurders, directie/management en medezeggenschapsorganen bij complexe verandertrajecten, waarin strategische, besturings- en bedrijfseconomische vraagstukken centraal staan.

Daarnaast begeleidt hij fusies en overnames en verricht doorlichtingen en andere onderzoeken op bedrijfseconomisch en organisatiekundig terrein.

Marc Bindels heeft veel ervaring met organisaties die een transformatie en/of een crisisfase doormaken. Hij draagt er actief aan bij dat organisaties in control komen of blijven. Als adviseur, programma-/projectmanager of tijdelijk bestuurder. Opdrachten bevinden zich zowel in de not for profit sector als in de profit sector, nationaal en internationaal.

Alvorens Marc zich als partner verbond aan Holland Consulting Group, was hij achtereenvolgens werkzaam in diverse Finance & Control/adviesfuncties in het bedrijfsleven en not for profit omgeving, had gedurende tien jaar zijn eigen advies- en interim/projectmanagement bureau en was gedurende de laatste tien jaar Voorzitter respectievelijk Lid van de Raad van Bestuur van een grote zorgorganisatie.

Typische vraagstukken die opdrachtgevers aan Marc voorleggen zijn:

  • Herijken van de strategie en strategie implementatie
  • Optimaliseren van besturings- en governance-processen
  • Verbeteren van planning-, budgettering- en forecastingprocessen
  • Het begeleiden van fusie- en overnametrajecten
  • Het uitvoeren van programma-/projectmanagement
  • Het begeleiden van procesoptimalisatietrajecten
Top