Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Rob Bertels

“Ik heb een grenzeloze nieuwsgierigheid in mensen en een gretig verlangen om andermans bewustzijn en verantwoordelijkheid gericht te ontwikkelen in effectief gedrag en concrete zichtbare resultaten”

Mr. Rob Bertels is sinds 2001 als vennoot aan Holland Consulting Group verbonden. Hij is gespecialiseerd in de beoordeling en ontwikkeling van het menselijk potentieel binnen organisaties, zowel op organisatie-, afdeling of team- als individueel niveau. Daarnaast is hij al sinds 1990 werkzaam als inspirerend en succesvol coach in (de top van) het bedrijfsleven.

Terug naar overzicht

Contactinformatie
E-mail: bertels@hcg.net
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/robbertels/en
Twitteraccount: robbertels
Managementsite: http://www.managementsite.nl/auteurs/rob-bertels

 

Secretariaat 
Soraya Friedrich : 020 - 57 33 407

Rob Bertels is sinds 1989 verbonden aan Holland Consulting Group en sinds 2001 als vennoot daarvan. Hij is binnen Holland Consulting Group verantwoordelijk voor Holland Development Center, dat zich richt op de potentieelbeoordeling en -ontwikkeling binnen organisaties. Hij begeleidt organisaties bij gerichte cultuur- en gedagsontwikkeling en teams bij hun teamontwikkeling. Zijn expertise is inmiddels gelegen in de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het resultaatgericht coachen op organisatie -, team - en individueel niveau. In dit kader is hij intensief betrokken bij de persoonlijke begeleiding van leidinggevenden en de ontwikkeling van hun persoonlijke effectiviteit. In de loop der jaren heeft hij reeds diverse malen over zijn ervaringen gepubliceerd.

Belangrijkste expertise

 • Persoonlijke ontwikkeling, coaching en counseling
 • Samenwerking en teamontwikkeling
 • Leiderschap en leiderschapsontwikkeling
 • Persoonlijke coaching om vraagstukken, belemmeringen of uitdagingen in iemands persoonlijk of professioneel functioneren helder te krijgen en te vertalen in gerichte concrete actie.
 • Begeleiding van teams om de kwaliteit van de onderlinge samenwerking en communicatie te versterken en individuele rollen en kwaliteiten beter en meer synergetisch tot hun recht te laten komen.
 • Begeleiding en bemiddeling bij fricties in de samenwerking of andere conflictbemiddeling, inclusief het uitvoeren van onderzoek, quick scans of andere interventies.
 • Ontwikkeling van leiderschapsprogramma's op maat, gericht op de (verdere) ontwikkeling en versterking van (persoonlijk) leiderschap op individueel-, team- en organisatieniveau.
 • Management development, inclusief de ontwikkeling van en opleiding in tal van instrumenten en vaardigheden.
 • Werving, selectie en potentieelbeoordeling, inclusief het uitvoeren van persoonlijke scans, diepteinterviews en selectie- en potentieelassessments bij teams of individuele kandidaten.
 • Gerichte cultuur- en gedragsverandering, inclusief de borging daarvan middels HRM-instrumenten.
 • Continue resultaatverbetering en organisatieontwikkeling door sturing en zelforganisatie.
 • Ontwikkeling en implementatie van resultaatgericht coachen als leidinggevende stijl.
 • Intervisie en professionalisering om het lerend vermogen te versterken en de structuur daarvoor in te richten en blijvend te borgen.
Top