Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Werkwijze

Holland Consulting Group is een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau dat grensverleggende innovatie combineert met gedegen professionalisme. Vennoten en adviseurs zijn stuk voor stuk specialisten op hun werkterrein, en brengen een enorme ervaring en kennisbasis met zich mee.

Leren en ontwikkelen

Onze aanpak is altijd gericht op het professionaliseren van uw organisatie en het ontwikkelen van uw medewerkers. Het is onze uitdaging om uw organisatie en medewerkers op een hoger plan te brengen.

Actieve betrokkenheid opdrachtgever
Wij betrekken graag uw medewerkers actief in het adviesproces. Draagvlak bij medewerkers en goede sturing vanuit het management zijn succesfactoren bij elke verandering.

Gericht op implementatie van adviezen
Adviseurs van Holland Consulting Group dragen niet alleen inhoudelijke adviezen aan, maar zijn ook specialist in het hanteren van veranderkundige methoden. Wij nemen verantwoordelijkheid voor de implementatie van onze adviezen.

Onafhankelijk en objectief
Holland Consulting Group is een zelfstandig, onafhankelijk organisatie-adviesbureau zonder relaties met andere aan het advieswerk gerelateerde vormen van dienstverlening. Objectiviteit in ons werk is daardoor altijd gewaarborgd.

Vennoten als aanspreekpunt
Vennoten zijn altijd het aanspreekpunt voor opdrachtformulering en opdrachtuitvoering. In de meeste projecten fungeren zij als 'meewerkend' voorman. Wij zijn nauw betrokken bij uw organisatie en uw medewerkers..

Duidelijk omschreven projectaanpak
Om zowel de aanpak als de kosten voor u transparant te maken, zijn onze projectvoorstellen fasegewijs opgebouwd. Per fase worden de noodzakelijke werkzaamheden en kosten benoemd.

Top