HCG Strategy Circle

Grote veranderingen in de omgeving van uw organisatie kunnen aanleiding zijn om de strategie van de organisatie tegen het licht te houden en/of gericht te investeren in succesvolle innovatie. Nieuwe technologieën die andere businessmodellen genereren, nieuwe toetreders die de marktverhoudingen doen verschuiven, nieuwe wetgeving die een ander speelveld definieert, etc. Het kan ook zijn dat interne factoren aanleiding geven om uw missie, visie en strategie te herijken. Wij begeleiden u graag bij het inrichten van dergelijke heroriëntaties en bij het adviseren inzake de gewenste innovatie(processen). Onze partner Lambert Koster heeft voorts specifieke expertise op het gebied van innovation design.

Contactpersonen van de: HCG Strategy Circle

John Koster

Strategische Marketing

Gert-Jan van der Vossen

Strategie, financiƫn, besturing & governance

Cris Zomerdijk

Organisatievernieuwing

We kunnen in alle facetten van het proces ondersteunen, van analyse en besluitvorming tot en met de implementatie. Dit kan op verschillende niveaus:

  1. Het fundament: herijking van de missie en visie;
  2. Organisatie-brede strategie en innovatie: herijken van ambities, positionering, basisovertuigingen en de vertaling daarvan in concrete plannen met meetbare doelen;
  3. Specifieke (deel)strategieën: strategische (deel)innovatie en design, strategische HR, strategische marketing, strategische sales, strategische ICT, leiderschap, et cetera.
Top